Organizatorzy

Profil organizatora: WCK filia Aleksandrów
morskie oko

WCK filia Aleksandrów


Działalność kulturalno–społeczna naszej placówki opiera się na fundamentalnej zasadzie, że kultura tworzy wspólnotę zarówno na poziomie narodowym jak i lokalnym oraz, że upowszechnianie jej – poprzez wspieranie biernego i czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym – jest jednym z najważniejszych instrumentów zapobiegania patologiom społecznym i oddziaływania wychowawczego.

Naszym zadaniem jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna środowiska, upowszechnianie pojęcia Kultury oraz ogólnospołecznej świadomości jej roli i rangi. Realizujemy to zadanie w prowadzonych codziennie zajęciach edukacji kulturalnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych, teatralno- wokalnych i rekreacyjno – sportowych.

Uczestnictwo w naszych zajęciach zapewnia wszechstronny rozwój osobowości dzieci oraz kształtuje postawę twórczą wobec otaczającej nas rzeczywistości. Staramy się aby były to zajęcia wzbogacające przeżycia i wyobraźnie dzieci, aby uwrażliwiały na wartości estetyczne w przyrodzie, technice i sztuce. Kształtujemy młodych ludzi w zakresie estetyki, Kultury życia codziennego i zdolności życia we wspólnocie. Inspirujemy dzieci do rozwijania indywidualnych talentów i zdolności poprzez przygotowanie do udziału we wszystkich konkursach artystycznych odbywających się na terenie Dzielnicy Warszawa-Wawer i poza nią.

W godzinach popołudniowych codziennie funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci szkolnych zapewniająca pomoc w odrabianiu lekcji oraz prowadzone przez fachową kadrę zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne i sportowe dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Klub organizuje różnorodne imprezy, potańcówki, festyny, występy artystów, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi. Można u nas organizować wesela i inne przyjęcia okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stale współpracujemy z działającą na terenie Aleksandrowa Radą Osiedla oraz z naszym księdzem Proboszczem.

Od 2007 roku wydajemy gazetę „Mój Aleksandrów”, która jest miesięcznikiem Kulturalno-społecznym. Poruszamy w niej sprawy ważne dla społeczności lokalnej, anonsujemy i relacjonujemy wydarzenia odbywające się w Klubie, prowadzimy edukację Kulturalną środowiska.

Przy naszym Klubie działa Stowarzyszenie Twórców POMOST skupiające artystów z wielu dziedzin takich jak: plastyka, muzyka, poezja, fotografia. Stowarzyszenie to organizuje plenery, spotkania, pokazy, wystawy, realizuje różnorodne projekty skierowane do społeczności lokalnej.

Zapraszamy serdecznie artystów i twórców z terenu naszej Dzielnicy do współpracy w ramach stowarzyszenia.

Pracujemy dla Państwa od 1996 roku lat realizując nasze cele statutowe i rozwijając ofertę programową. Mamy nadzieję, że nasza dalsza współpraca ze środowiskiem lokalnym będzie równie serdeczna i udana jak do tej pory.

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 – 22.30
Wtorek, czwartek: 12.00 – 20.00
ul. Samorządowa 10, 04-965 Warszawa
tel. fax 22 612 63 85
e-mail: