Nasza Misja

 

KTO czyli KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą ludzi, którym się chce. Są wśród nas zwykli mieszkańcy, animatorzy, urzędnicy, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, przedstawiciele wawerskiej kultury, społecznicy, pedagodzy. Staramy się być forum wymiany myśli, opinii i pomysłów, miejscem dzielenia się doświadczeniami. Zależy nam na tym, aby formuła naszej działalności była otwarta i dostępna dla wszystkich środowisk, w których dzieje się coś interesującego.
CO czyli JAKIE MAMY CELE?
Naszym nadrzędnym celem jest budowanie wspólnoty Wawra. Na terenie naszej dzielnicy dzieje się wiele wspaniałych rzeczy, a jednak wciąż kuleje informacja o nich, trudno o znalezienie partnerów do wspólnego działania czy zdobycie wsparcia finansowego dla realizatorów, Chcemy to zmienić.
Cele:
integracja środowiska lokalnego
zharmonizowanie działań podejmowanych przez różne podmioty;
tworzenie forum wymiany doświadczeń i inkubowania pomysłów;
stworzenie kanałów przepływu informacji na temat działań podejmowanych przez różne grupy społeczne;
współtworzenie lokalnej polityki dzielnicy;
JAK czyli JAK DZIAŁAMY?
Przede wszystkim staramy się spotykać regularnie w jak najszerszym gronie, aby się wzajemnie poznać i wspólnie opracować zakres i sposób naszego działania. Poznajemy zasoby naszej dzielnicy i wspólnie zastanawiamy się, jak można je wykorzystać. Poszukujemy metod scalania różnych środowisk.
Cały czas poszukujemy odpowiedzi na pytanie JAK? biorąc pod uwagę wzajemne doświadczenia oraz głos każdego, kto chce z nami działać.